Persbericht: Stand van zaken in het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola 4 weken na de start van de epidemie

12 pediatrische Covid-19-patiënten behandeld

Sinds de start van de Corona-uitbraak in ons land werden in het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) 12 Covid-19-patiënten behandeld, van wie er reeds 8 het ziekenhuis mochten verlaten. Het voorbije weekend heeft het Kinderziekenhuis een eerste volwassen Coronapatiënt uit het aanliggende UVC Brugmann overgenomen. Verschillende initiatieven werden reeds opgezet om patiënten, hun ouders en de huisartsen te ondersteunen. De teams blijven hun kwetsbare patiënten, die lijden aan chronische en/of zeldzame ziekten, pedopsychiatrische pathologieën of handicaps, nauwlettend opvolgen. Het ziekenhuis roept ouders op niet te aarzelen om naar de spoeddienst te komen en herinnert iedereen aan het belang van het volgen van het vaccinatieschema.

Sinds 2 maart werden in het UKZKF 12 Coronapatiënten behandeld, geen enkele patiënt moest geïntubeerd worden. Momenteel verblijven nog vier Covid-19-patiënten in het ziekenhuis. De acht anderen mochten eerder al terug naar huis. De leeftijd van de behandelde patiënten varieerde van enkele dagen tot 17 jaar. Een totaal van 139 patiënten werd getest.

We merken op het terrein dat pediatrische patiënten in het algemeen minder zwaar getroffen worden dan volwassenen. Zoals de actualiteit van vorige week al aantoonde, kan het virus in uitzonderlijke gevallen echter ook aanzienlijke gevolgen hebben voor kinderen en adolescenten, zonder dat we vandaag precies weten hoe dit komt. Waakzaamheid is dus nog steeds geboden, net zoals dit al bij de start van de epidemie nodig was”, vertelt prof. Pierre Smeesters, infectioloog en hoofd van de pediatrische dienst.

Het UKZKF stelde, net zoals alle andere ziekenhuizen, begin maart alle processen en procedures in werking om de opname van kinderen die mogelijk besmet zijn met Covid-19 optimaal te laten verlopen. Dankzij deze maatregelen en de steun en solidariteit van alle betrokkenen bleef de veiligheid van de meest kwetsbare patiënten en het personeel gewaarborgd. Verpleegkundigen en kinderartsen werkten samen om te kunnen anticiperen op verschillende scenario’s en mogelijke piekmomenten tijdens de Coronacrisis. Zo kregen de kinderartsen een aantal verpleegkundige technieken aangeleerd om de verpleegkundige teams bij te kunnen staan indien de nood zich zou stellen. Daarnaast zijn er verschillende teams van het UKZKF die uit solidariteit de collega’s van bijvoorbeeld het UMC Sint-Pieter en het UVC Brugmann bijstaan voor de verzorging van volwassen patiënten. In dit samenwerkingsverband heeft het Kinderziekenhuis het voorbije weekend een eerste volwassen patiënt uit het aanliggende UVC Brugmann, waar de maximumcapaciteit van de afdeling intensieve zorgen voor de behandeling van Covid-19-patiënten was bereikt, overgenomen (persbericht over dit onderwerp hier beschikbaar).

De multidisciplinaire teams blijven hun kwetsbare patiënten, die lijden aan chronische en/of zeldzame ziekten, pedopsychiatrische pathologieën of handicaps, van dichtbij opvolgen en overleggen vanop afstand. De kinderartsen roepen de ouders op om de inentingen van hun kinderen te blijven opvolgen om hen zo niet onnodig bloot te stellen aan andere ernstige ziekten die vermeden kunnen worden door vaccinatie.

Zij benadrukken eveneens dat het belangrijk blijft dat ouders met hun kind naar de spoeddienst komen als ze zich zorgen maken over de gezondheid van hun kind. Op de sociale mediakanalen werden verschillende adviezen gepubliceerd om ongevallen in de thuisomgeving te voorkomen.

De infolijn Covid-19 werd opgezet om te antwoorden op vragen en bezorgdheden van ouders. Er werden al honderden telefonische oproepen beantwoord.

De telefoonlijn Hallo! Kinder- en jeugdpsychiatrie werd opgezet voor kinderen en ouders die geconfronteerd worden met angst of problematische stress die tijdens de lockdown kan verergeren.

Huisartsen en andere hulpverleners van de eerstelijnszorg die tijdens de crisis heel druk bevraagd zijn, worden aangemoedigd hun patiënten door te verwijzen naar de telefoonlijnen waarvan de bemanning door zorgprofessionals verzekerd wordt.

De teams van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola hebben zich goed georganiseerd om de strijd tegen het Coronavirus aan te gaan en verzekeren eveneens daadkrachtig de continuïteit van de opvang van alle zorgbehoevende patiënten.”, vertelt Dirk Thielens, algemeen directeur ad interim van het UKZKF.

Initiatieven van het UKZKF:

 • Infolijn Covid-19 voor alle vragen en bezorgdheden van ouders omtrent het Coronavirus bij kinderen.
  02/477 30 30, bereikbaar van 8u tot 21u, van maandag tot zondag.
 • Telefoonlijn Hallo! Kinder- en jeugdpsychiatrie, telefonische permanentie georganiseerd door de dienst pedopsychiatrie voor kinderen en ouders die geconfronteerd worden met (abnormaal veel) angst of problematische stress, evenals acute psychopathologische klachten.
  02/477.31.80, bereikbaar van 9u tot 16u30, van maandag tot en met vrijdag.
 • Meer informatie voor ouders is terug te vinden op de Facebookpagina van het Kinderziekenhuis en op Infopagina Covid-19 voor onze patiënten: https://www.huderf.be/fr/news/20200302-coronavirus.asp

Het UKZKF steunen:

 • Wie de actie ‘Solidaire Naaisters’ wil steunen en wil meewerken aan de creatie van 2.000 beschermende bloezen voor zorgmedewerkers kan terecht op makegown.be, op de Facebookpagina van UKZKF of kan mailen naar makegown@huderf.be.
 • De Iris-ziekenhuizen en de vzw Iris-Recherche creëerden samen een donatieplatform en lanceerden de campagne ‘De helden van Iris’. Via dit platform kan u een gift doen aan één van de vijf ziekenhuizen of globaal via de vzw Iris-Recherche. Materiële donaties op grote schaal zijn eveneens mogelijk.

--- Einde ---

Contactpersoon voor de pers:
Amélie Putmans
Wavemakers PR
amelie@wavemakers.eu
0477 20 09 70

Contacteer ons
Over Universitair Kinderziekenhuis Koninging Fabiola

Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) is het enige Belgische ziekenhuis voor kinderen en jongeren. Het heeft als opdracht:

 • Het verzorgen en ondersteunen van kinderen, jongeren en hun families door middel van uitgebreide, multidisciplinaire, humanistische en uitstekende zorgen.
 • De organisatie van onderwijs en onderzoek op hoog niveau door middel van een voortdurend proces van innovatie en kennisontwikkeling.
 • Het actief bijdragen aan de gezondheidseducatie.

Door al het mogelijke te doen voor het welzijn van het kind draagt ons ziekenhuis bij aan de eigen ontwikkeling van het kind en zijn ontplooiing in de samenleving

Het UKZKF in cijfers : 183 bedden, ongeveer 200.000 ambulante patiënten, waarvan 40.000 spoedgevallen en meer dan 47.000 hospitalisatiedagen per jaar. Vandaag werken er meer dan 1000 personen, waaronder meer dan 235 artsen en 540 personeelsleden in de verpleegkundige- en/of paramedische sector.

www.huderf.be

Het UKZKF op sociale media

Universitair Kinderziekenhuis Koninging Fabiola
J.J. Crocqlaan 15
1020 Brussel