Persbericht: Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola vangt eerste volwassen intensive care-patiënt uit UVC Brugmann op

Persbericht: Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola vangt eerste volwassen intensive care-patiënt uit UVC Brugmann op

Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) heeft het voorbije weekend een eerste volwassen patiënt vanuit het aanliggende UVC Brugmann overgenomen. In het UVC Brugmann was de maximumcapaciteit van de afdeling intensieve zorgen voor Covid-19-patiënten bereikt. De solidariteit tussen het Kinderziekenhuis en het UVC Brugmann garandeert een optimale behandeling van alle zorgbehoevenden in ons land in de strijd tegen Corona. In het Kinderziekenhuis benadrukt men dat de behandeling van minderjarige patiënten prioritair blijft.

In het Brusselse UVC Brugmann worden momenteel 17 Covid-19-patiënten verzorgd op de afdeling intensieve zorgen, met een totaalcapaciteit van 33 bedden op de intensive-care afdeling. In overeenstemming met de richtlijnen van de plaatselijke autoriteiten stelt het Kinderziekenhuis capaciteit ter beschikking voor de opvang van volwassen patiënten. Men onderstreept hierbij dat de zorg van pediatrische patiënten absolute prioriteit blijft. De huidige capaciteit van de intensive care-afdeling van het UKZKF staat toe dat deze daad van solidariteit in alle veiligheid uitgevoerd wordt ten opzichte van Coronapatiënten en alle anderen die intensieve zorg behoeven.

“Er is een nauwe samenwerking tussen de intensivisten van de ziekenhuizen om een goede follow-up van de volwassen en pediatrische patiënten te garanderen. Uiteraard volgen wij daarbij strikte procedures en maatregelen om de verspreiding van het virus te vermijden”, vertelt Dirk Thielens, algemeen directeur ad interim van het UKZKF en het UVC Brugmann.

Bij de uitbraak van de Corona-epidemie werd de afdeling intensieve zorgen van het Kinderziekenhuis volledig gereorganiseerd. Coronapatiënten worden er in afzondering van de andere patiënten op een aparte intensive care-afdeling behandeld. Het is ook volgens deze indeling dat volwassen patiënten worden behandeling op de afdeling intensieve zorgen van het Kinderziekenhuis. Volwassen patiënten zullen op geen enkele andere afdeling in het UKZKF worden opgenomen.

Solidariteit als wapen tegen Corona

Solidariteit is het sleutelwoord in de strijd tegen Corona”, gaat Thielens verder. “Naast de overdracht van patiënten, versterkt het personeel van het Kinderziekenhuis – eerst enkel verplegend personeel en binnenkort ook artsen – op vrijwillige basis de teams van het UMC Sint-Pieter en het UVC Brugmann. Enkel door een nauwe samenwerking kunnen we optimale zorg blijven garanderen tijdens de komende weken van deze epidemie”, besluit Dirk Thielens.

Rekening houdend met de instroom van minderjarige patiënten en de acute behoeften in andere ziekenhuizen, bekijkt men regelmatig of het opportuun is om personeel vanuit het Kinderziekenhuis tijdelijk over te plaatsen naar andere ziekenhuizen, om zo constante zorg aan alle patiënten te blijven waarborgen. De mogelijkheden om patiënten van het UVC Brugmann over te brengen naar andere afdelingen en naar het Kinderziekenhuis worden voortdurend gereëvalueerd op basis van de beschikbaarheden op de verschillende afdelingen.

De twee instellingen garanderen dat de primaire taak van het Kinderziekenhuis, namelijk de behandeling van minderjarige patiënten, op geen enkele manier in het gedrang komt. Tegelijkertijd zet men het overleg met andere ziekenhuizen in het Brusselse Gewest verder om transfers van volwassen Covid-19-patiënten te organiseren indien nodig.

--- Einde ---

Ontdek het laatste nieuws van het UKZKF op sociale media:

Infopagina Covid-19 voor de patiënten van het UKZKF: https://www.huderf.be/fr/news/20200302-coronavirus.asp

Infopagina Covid-19 voor de patiënten van het UVC Brugmann:
https://www.chu-brugmann.be/nl/news/20200228-coronavirus.asp

Over het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola
Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) is het enige ziekenhuis in België dat zich uitsluitend toelegt op kinderen en adolescenten. Het UKZKF heeft daarbij de volgende opdrachten voor ogen:  

  • Kinderen, adolescenten en hun naaste omgeving verzorgen en begeleiden middels een gespecialiseerde, multidisciplinaire en globale aanpak, waarbij het menselijke aspect en uitmuntendheid centraal staan.
  • Instaan voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek door een continu vernieuwende aanpak en een steeds verbeterde (vak)kennis.
  • Actief bijdragen tot de ontwikkeling op het vlak van gezondheid.
    In het Kinderziekenhuis vormt het welzijn van het kind absolute prioriteit, waardoor het kind een sterkere rol toebedeeld krijgt in zijn eigen ontwikkeling en het zich ook beter zal kunnen ontplooien in de maatschappij.

Het UKZKF in enkele cijfers: 183 bedden, bijna 200.000 ambulante patiënten, waaronder 40.000 spoedgevallen en meer dan 47.000 dagen ziekenhuisopname op jaarbasis. Momenteel werken er ongeveer 950 personeelsleden, onder wie nagenoeg 235 artsen en 540 zorgverstrekkers en/of paramedici. www.huderf.be

Over UVC Brugmann
Het UVC Brugmann is gelegen in het noordelijke deel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en beschikt over een uitgebreid ziekenhuisaanbod (drie complementaire sites), evenals over een specifieke bouwstijl die voortdurend evolueert.

Als openbaar ziekenhuis met een sterke sociale betrokkenheid biedt het UVC Brugmann patiënten de best mogelijke zorg, ongeacht hun afkomst, religieuze overtuiging of sociaaleconomische achtergrond.

Het UVC Brugmann heeft een sterk universitair karakter en is zowel een bakermat voor wetenschappelijk onderzoek als een opleidingscentrum voor medisch personeel. Als universitaire instelling beschikt het UVC Brugmann over verschillende referentiecentra van supraregionale omvang.

Het UVC Brugmann in cijfers: 853 bedden, 305.000 poliklinische consulten, 70.500 spoedgevallen en 265.000 ziekenhuisdagen per jaar. 3.250 bevallingen per jaar. 2.600 MUG-interventies per jaar. 2.500 voltijdsequivalenten, onder wie 415 artsen en 1.300 verpleegkundigen en paramedici.

 

Contactpersoon voor de pers:
Amélie Putmans
Wavemakers PR
amelie@wavemakers.eu
0477 20 09 70

Contacteer ons
Over Universitair Kinderziekenhuis Koninging Fabiola

Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) is het enige Belgische ziekenhuis voor kinderen en jongeren. Het heeft als opdracht:

  • Het verzorgen en ondersteunen van kinderen, jongeren en hun families door middel van uitgebreide, multidisciplinaire, humanistische en uitstekende zorgen.
  • De organisatie van onderwijs en onderzoek op hoog niveau door middel van een voortdurend proces van innovatie en kennisontwikkeling.
  • Het actief bijdragen aan de gezondheidseducatie.

Door al het mogelijke te doen voor het welzijn van het kind draagt ons ziekenhuis bij aan de eigen ontwikkeling van het kind en zijn ontplooiing in de samenleving

Het UKZKF in cijfers : 183 bedden, ongeveer 200.000 ambulante patiënten, waarvan 40.000 spoedgevallen en meer dan 47.000 hospitalisatiedagen per jaar. Vandaag werken er meer dan 1000 personen, waaronder meer dan 235 artsen en 540 personeelsleden in de verpleegkundige- en/of paramedische sector.

www.huderf.be

Het UKZKF op sociale media

Universitair Kinderziekenhuis Koninging Fabiola
J.J. Crocqlaan 15
1020 Brussel