Logobanniere.png
Delen:

Een ervaren team om het Academische Ziekenhuis Brussel (H.U.B) te leiden

15 december 2021 – De Raad van Bestuur van het H.U.B bevestigt de benoeming van Renaud Witmeur en van Professor Jean-Michel Hougardy als Directeur-Generaal en als Medisch Directeur-Generaal van het Academische Ziekenhuis Brussel. De Raad van Bestuur komt binnenkort samen om de organisatie van deze nieuwe ziekenhuisgroepering te valideren en de nieuwe leden van het directiecomité aan te duiden, met als doel om ervaren en high potential profielen in te zetten.

Het Academische Ziekenhuis Brussel (H.U.B) verenigt het Erasmusziekenhuis, het Jules Bordet Instituut en het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (HUDERF), op initiatief van de Stad Brussel en de Université Libre de Bruxelles (ULB). Dankzij dit project komt er een grote universitaire ziekenhuisgroepering tot stand die niet alleen hoge kwaliteitszorg aanbiedt voor iedereen, maar ook excellentie van opleiding en onderzoek waarborgt.

Philippe Close, Burgemeester van de Stad Brussel, Annemie Schaus, Rectrice van het ULB en Didier Viviers, Voorzitter van de Raad van Bestuur van het H.U.B: “We willen eerst en vooral alle beroepen en ploegen van Erasmus, Bordet en het HUDERF bedanken en in de verf zetten. Zij werken al twee jaar in bijzonder moeilijke omstandigheden. We voorzien om in de komende weken specifiek terug te koppelen naar hen om hen over alle details van de nieuwe organisatie te informeren. Eén ding staat vast: wij zijn alvast verheugd om op de deskundigheid van een ervaren directieteam te kunnen rekenen, dat in staat is de ambitieuze doelstellingen die wij ons hebben vooropgesteld te verwezenlijken en dat zal kunnen rekenen op de terreinervaring van alle teams binnen de drie entiteiten.”

Renaud Witmeur verzorgt het voorzitterschap van de Raad van Bestuur van het ziekenhuisnetwerk IRIS sinds 2017 en was Voorzitter van de Raad van Bestuur van het UVC Brugmann van 2007 tot 2013. Hij is Voorzitter van het directiecomité van het SOGEPA en is in dat kader ook CEO ad interim van Nethy. Binnenkort verlaat hij deze functies om zich volledig toe te wijden aan zijn nieuwe missie binnen het H.U.B. 

Professor Jean-Michel Hougardy is Medisch Directeur-Generaal van het Erasmusziekenhuis sinds 2019. Hij was jarenlang Adjunct Medisch Directeur en Medisch Directeur voor biomedisch onderzoek. Hij is nefroloog en in het bezit van een doctoraat in biomedische wetenschap (immunologie). Hij zal zijn huidige functie bij het Erasmusziekenhuis verlaten om zich volledig toe te leggen op het medisch directoraat-generaal van het H.U.B.

Het H.U.B telt 1.420 hospitalisatiebedden en meer dan 6.000 personeelsleden, waarvan 840 FTE dokters en 3.975 FTE niet medische beroepen. Het H.U.B heeft als ambitie om aan het ganse personeel een aangename en aantrekkelijke werkomgeving te bieden, met opleidingsmogelijkheden en evolutiemogelijkheden.

De Raad van Bestuur van het H.U.B komt binnenkort samen om alle leden van het directiecomité te benoemen.

 

---

Meer info?

  • Stad Brussel: Wafaa Hammich, 0484-87.06.61 

  • ULB: Ophélie Boffa, 0477-36.43.49

Wafaa Hammich

Ophélie Boffa

Over Universitair Kinderziekenhuis Koninging Fabiola

Over het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola

Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) is het enige Belgische ziekenhuis dat uitsluitend aan kinderen en adolescenten gewijd is. Door al het mogelijke te doen voor het welzijn van kinderen, draagt ons ziekenhuis ertoe bij dat zij actoren zijn in hun eigen ontwikkeling en tot bloei komen in de maatschappij.

De missies van het ziekenhuis zijn de volgende :

-  Multidisciplinaire, humanistische en uitstekende zorg bieden aan kinderen en adolescenten alsook ondersteuning aan hen én hun gezinnen.

-  Onderwijs en onderzoek van hoog niveau verzekeren door een voortdurende cyclus van innovatie en ontwikkeling van kennis door te lopen.

-  Actief bijdragen aan gezondheidsvoorlichting.

Het Kinderziekenhuis in cijfers: 183 bedden, om en bij de 135.000 raadplegingen, meer dan 36.000 spoedopnames en meer dan 41.000 opnamedagen per jaar. Jaarlijks worden er in het operatiekwartier meer dan 3.700 interventies uitgevoerd. Vandaag werken er meer dan 1.000 mensen, goed voor 750 VTE (voltijdsequivalenten), waaronder 170 VTE artsen (52,5 postdoctorale VTE) en 440 VTE verpleegkundigen en paramedici.

www.huderf.be

www.huderf.be

Contact

J.J. Crocqlaan 15 1020 Brussel

+32 (0)2 477 36 12

[email protected]