Persuitnodiging: Colloquium :De invloed van de technologie op kinderen georganiseerd door het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola

Persuitnodiging: Colloquium :De invloed van de technologie op kinderen georganiseerd door het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola

Donderdag 24 november 2016

Ter gelegenheid van zijn 30ste verjaardag organiseert het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola een colloquium over de invloed van de technologie op kinderen.
Een dag lang zal het woord worden gegeven aan de mensen op het terrein in de gezondheidssector en het onderwijs, de experts inzake technologie en andere wetenschappelijke vorsers om een genuanceerd beeld te geven. Want vandaag de dag maken zes op de tien ouders  zich serieus zorgen over de hoeveelheid tijd die hun kinderen voor hun diverse schermen doorbrengen.

Tijdens de ochtendsessies staan twee thema’s centraal die het wetenschappelijk debat moeten aantrekken over de verhouding tussen kind en technologie: enerzijds is er
Prof. Michaël Stora van het Institut du Virtuel die zich de vraag stelt: “Kun je kinderen écht verzorgen met videogames?” en, anderzijds, Axel Cleeremans van de Faculteit Psychologische Wetenschappen aan de ULB die zich dan weer de vraag stelt: “Heeft de digitalisering een biologische impact op onze kinderen?’.
Beide sessies worden verder aangevuld met uiteenzettingen over bepaalde projecten
in ons ziekenhuis: zo is er het initiatief DocToons, het project rond therapie via videogames en het project Take Off om de band te behouden tussen de patiënt en zijn oorspronkelijke klasje.

De thema’s die in de namiddag aan bod komen, zijn eerder voor het grote publiek bestemd: de blootstelling aan allerlei schermen door kinderen tussen 0 en 6 jaar en de digitalisering op school. Aansluitend is er dan een discussie/debat over een aantal actuele issues zoals: (sociale) media en pesterijen, terrorisme of nog, seksualiteit.

Dit colloquium is gratis en iedereen is welkom: ouders, grootouders, opvoeders,
sociaal begeleiders en al wie in de gezondheidssector werkt of in het onderwijs staat…
Het Kinderziekenhuis nodigt u uit om deze dag volledig of gedeeltelijk bij te wonen.
U krijgt er tevens de kans om één of meer thema’s persoonlijk aan te kaarten met de sprekers van deze dag.
Programma beschikbaar op pagina 2 en op de agenda op de blog van het UKZKF

Graag uw aanwezigheid bevestigen aan Amélie Putmans, per e-mail amelie.putmans@huderf.be of telefonisch 0032(0)477 20 09 70 vóór 14 november.  

 

Programma

8.30u–9.00u  Onthaal

Ochtendsessie

 • 9.00u Verwelkoming door Prof. Georges Casimir, UKZKF
 • 9.15u Inleiding door Prof. Véronique Delvenne, UKZKF

 • 9.30u - 10.15u Kun je écht kinderen verzorgen met videogames? Prof. Michael Stora, Institut du Virtuel

 • 10.15u - 10.45u DocToons: een originele manier om met kinderen te communiceren en om de zorgverstrekking in het ziekenhuis een menselijk gezicht te geven – Céline De Vaere / Fabienne Laurens, Ecole Robert Dubois

 • 10.45u - 11.15u Therapie via videogames in de praktijk – Redouane Boukhari, UKZKF

 • 11.15u - 12.00u Verandert de digitale wereld onze kinderen ook op biologisch vlak? Axel Cleeremans, ULB


Namiddagsessie

 • 14.00u - 14.15u Inleiding door Prof. Smeesters, UKZKF en de heer Paul Vaessen, Ecole Robert Dubois.

 • 14.15u - 15.00u Kinderen en schermen, een ONE campagne om verstandig te leren omgaan met allerlei schermen – Geneviève Bazier, ONE – Sarah Collard, ONE – Marie Mathen, Université Saint Louis

 • 15.00u - 15.30u Digitalisering op school: hoe belangrijk is het om de band te behouden tussen het kind en zijn klasje Sabine Verhelst en Francesco Amato, Take Off

Debat 

 • 16.00u - 16.30u Inleiding door Prof. Casimir en Prof. Delvenne

 • 16.30u - 17.00u (Cyber)pesten onder jongeren: wat weten wij hierover en waar zijn de oplossingen te zoeken? Pascal Minotte, CRéSaM (referentiecentrum geestelijke gezondheid)

 • 17.00u - 17.30u Terrorisme en verslaggeving in de media / ‘Samen leven in een gemediatiseerde wereld: media-opvoeding ter preventie van de risico’s die het gebruik van de mediakanalen met zich meebrengt’ Patrick Verniers, Conseil Supérieur Education aux médias – Fédération Wallonie Bruxelles

 • 17.30u - 18.00u De jeugd beleeft zijn seksualiteit voor een stuk óók online Brigitte Vanthournout en Elodie Duchêne, SOS Enfants

Adres

ULB – zaal Dupréel (gebouw S – 1ste verdieping)
Jeannelaan 44 – 1050 Brussel
Toegang ULB: https://www.ulb.ac.be/campus/solbosch/plan.html

Over het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola

Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola maakt deel uit van het netwerk van de Brusselse openbare ziekenhuizen IRIS, van het UVC Brussel en is ook een van de grootste activiteitensites van de ULB. Het UKZKF werd ingehuldigd in 1986  en is het enige universitaire ziekenhuis in België dat uitsluitend is gewijd aan de kindergeneeskunde: alles staat er in het teken van hen en van hun ouders. Van de geboorte tot de puberteit krijgen kinderen er de meest complete gezondheidszorg, met respect voor het charter voor de rechten van het gehospitaliseerde kind. Het UKZKF is een medisch/chirurgisch ziekenhuis dat 183 bedden telt en borg staat voor een kwalitatief hoogstaande zorgverstrekking en een state of the art geneeskunde die voor iedereen toegankelijk is. www.huderf.be

Perscontact
Amélie Putmans
Communicatieverantwoordelijke ad interim
amelie.putmans@huderf.be
0477 20 09 70

Contacteer ons
Over Universitair Kinderziekenhuis Koninging Fabiola

Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola is het enige ziekenhuis in België dat zich uitsluitend toelegt op kinderen en adolescenten. Het Kinderziekenhuis heeft daarbij de volgende opdrachten voor ogen:

- Kinderen, adolescenten en hun naaste omgeving verzorgen en begeleiden middels een gespecialiseerde, multidisciplinaire en globale aanpak, waarbij het menselijke aspect en uitmuntendheid centraal staan.
- Instaan voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek door een continu vernieuwende aanpak en een steeds verbeterde (vak)kennis.
- Actief bijdragen tot de ontwikkeling op het vlak van gezondheid.

In ons ziekenhuis is het welzijn van het kind prioritair, waardoor het kind een sterkere rol toebedeeld krijgt in zijn eigen ontwikkeling en het zich ook beter zal kunnen ontplooien in de maatschappij.

www.huderf.be

Ontdek de blog van #teamhuderf www.huderf30.be 

Universitair Kinderziekenhuis Koninging Fabiola
J.J. Crocqlaan 15
1020 Brussel