Persdossier - Wereldnierendag - 8 maart 2018

Persdossier - Wereldnierendag - 8 maart 2018

Niertransplantatie bij kinderen

  • Niertransplantatie in feiten en cijfers
  • Informatiecampagne op 8 maart in het UKZKF
  • Wereldnierendag in samenwerking met het Erasmus-ziekenhuis

Niertransplantatie in feiten en cijfers

In België worden jaarlijks een 30-tal nieuwe gevallen van chronisch nierfalen bij kinderen gediagnosticeerd.

Bij kinderen zijn de oorzaken van nierfalen tweemaal zo vaak aangeboren en erfelijk als verworven pathologieën.

Niertransplantatie wordt algemeen erkend als de beste behandeling voor nierfalen in het eindstadium bij kinderen.

Sinds 1965 werken het Erasmus Ziekenhuis en het UKZKF samen in het kader van pediatrische niertransplantatie. Sindsdien hebben 218 patiënten jonger dan 18 jaar een niertransplantatie ondergaan.

Elk jaar zijn er 15 nieuwe gevallen van kinderen die dialyse en/of een niertransplantatie nodig hebben. Jaarlijks ondergaan gemiddeld 10 kinderen een niertransplantatie in ons land. 5 à 8 van deze ingrepen worden uitgevoerd in het Kinderziekenhuis.

Tussen 1978 en 2016 werden 72 niertransplantaties uitgevoerd bij kinderen jonger dan 15 kg in het UKZKF en de KUL. Deze patiënten werden geopereerd op de gemiddelde leeftijd van 3 jaar en 2 maanden. De resultaten van deze transplantaties bij deze jonge kinderen zijn uitstekend wat transplantaatafstoting betreft en hebben het mogelijk gemaakt om de levensverwachting van deze patiënten te verlengen.

In één van de drie gevallen is een van de ouders de donor. Donaties komen in tweederde van de gevallen van overleden donoren. Beide soorten transplantaten geven vergelijkbare resultaten.

Onze patiënten staan op de wachtlijst van EUROTRANSPLANT. De wachttijd varieert van enkele maanden tot gemiddeld 1 jaar, waarbij de criteria voor het selecteren van donoren zeer streng zijn. Cross-donatiedatabases bestaan ook, maar uitwisselingen zijn zeldzamer.

Patiënten die op jonge leeftijd een niertransplantatie ondergingen, krijgen een levenslange behandeling en worden nauwlettend opgevolgd.

De adolescentieperiode en de overstap naar het ziekenhuis voor volwassenen zijn twee kritieke perioden binnen het behandelingstraject. Er is een overgangsprogramma opgezet, vanaf de leeftijd van 16 jaar, om de toekomstige jongvolwassene geleidelijk de leiding te geven, door het bewustzijn te vergroten en hen meer verantwoordelijkheid te geven. Deze periode loopt tot de leeftijd van ongeveer 18 jaar.

De meerderheid van de kinderen met nierinsufficiëntie wordt van bij de geboorte tot de volwassenheid gevolgd en behandelend door middel van verschillende therapieën met als complementaire doelen zo weinig mogelijk schoolverlet en de uitbouw van een professionele loopbaan. De allesomvattende aanpak van het kind en zijn gezin kan alleen succesvol zijn dankzij de inzet van een multidisciplinair team bestaande uit hooggekwalificeerd medisch en verpleegkundig personeel, maatschappelijk werkers, psychologen, leraren, opvoeders, ..., in samenwerking met het ziekenhuis voor volwassen patiënten.

Informatiecampagne op 8 maart in het UKZKF

Op donderdag 8 maart organiseert het UKZKF een informatiecampagne voor de patiënten en hun ouders, ter gelegenheid van Wereldnierendag.

Omdat op 8 maart ook de Internationale Vrouwendag valt is het thema van de internationale campagne "Nieren en de gezondheid van vrouwen".  Via getuigenissen van ouders en foto's, zullen we de niertransplantatie-ouders-kind in de kijker zetten,  in samenwerking met de collega’s van het Erasmus-ziekenhuis. Het Nefrologie team zal aanwezig zijn in de inkomsthal van ons ziekenhuis, met een voorstelling van de afdeling en hun activiteiten. Fragmenten uit de film van Yvon Lammens (30 jaar Kinderziekenhuis met een reportage in dialyse) zullen bij deze gelegenheid worden uitgezonden.

  • Waar ? Inkomsthal van het Kinderziekenhuis
  • Wanneer? 8/03 van 10u tot 16u

Wereldnierendag in samenwerking met het Erasmus-ziekenhuis

Sinds 1965 werken het Erasmus Ziekenhuis en het UKZKF samen bij pediatrische niertransplantatie. In één van de drie gevallen wordt de donatie gedaan door een van de ouders van het kind. De verzameling en bereiding van het transplantaat van de donorouder vindt plaats in het Erasmus-ziekenhuis, terwijl de transplantatie bij kinderen wordt uitgevoerd in het Kinderziekenhuis. Dit laat in beide gevallen toe om aangepaste expertise en geavanceerde technologie in te zetten in functie van de leeftijd van de patiënt.

Wist je dat? De teams van beide ziekenhuizen een Skype-communicatiesysteem hebben opgezet zodat ouders en kind elkaar kunnen zien en spreken voor en na de ingreep.

Referenties

Benedetta Chiodini, Jean Herman, Ksenija Lolin, Brigitte Adams, Elise Hennaut, Pierre Lingier, Dimitri Mikhalshi, Thierry Schurmans, Noël Knops, Karl M. Wissing, Daniel Abramowicz & Khalid Ismaili, Outcomes of kidney transplantation in children weighing 15 kilograms or less : a retrospective cohort study, in Transplant International 2018.

M. Hall, F. Jannsens, L. De Peuw, L. Hooghe, T. Schurmans, B. Adams, N. Godefroid, K. Lolin, K. Ismaili, La néphrologie pédiatrique du rein fœtal au rein greffé, in Revue Médicale de Bruxelles 2008 ; 29 (suppl) : S 25-31

Contacteer ons
Maud Rouillé Responsable communication - Communicatie verantwoordelijke, HUDERF - UKZKF
Maud Rouillé Responsable communication - Communicatie verantwoordelijke, HUDERF - UKZKF
Over Universitair Kinderziekenhuis Koninging Fabiola

Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) is het enige Belgische ziekenhuis voor kinderen en jongeren. Het heeft als opdracht:

  • Het verzorgen en ondersteunen van kinderen, jongeren en hun families door middel van uitgebreide, multidisciplinaire, humanistische en uitstekende zorgen.
  • De organisatie van onderwijs en onderzoek op hoog niveau door middel van een voortdurend proces van innovatie en kennisontwikkeling.
  • Het actief bijdragen aan de gezondheidseducatie.

Door al het mogelijke te doen voor het welzijn van het kind draagt ons ziekenhuis bij aan de eigen ontwikkeling van het kind en zijn ontplooiing in de samenleving

Het UKZKF in cijfers : 183 bedden, ongeveer 200.000 ambulante patiënten, waarvan 40.000 spoedgevallen en meer dan 47.000 hospitalisatiedagen per jaar. Vandaag werken er meer dan 1000 personen, waaronder meer dan 235 artsen en 540 personeelsleden in de verpleegkundige- en/of paramedische sector.

www.huderf.be

Het UKZKF op sociale media

Universitair Kinderziekenhuis Koninging Fabiola
J.J. Crocqlaan 15
1020 Brussel