Persbericht: Professor Nicolas Deconinck aangeduid als Operationeel Medisch Directeur-generaal van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola

De Raad van Bestuur van het UKZKF heeft Professor Nicolas Deconinck aangesteld als Operationeel Medisch Directeur-generaal. Actueel kliniekhoofd van de kliniek pediatrische neurologie zal hij op 1 december 2018 zijn functie opnemen.

Prof. Deconinck heeft de jury overtuigd met zijn voorstel van concreet actieplan voor de versterking van de werking van het medisch departement, maar ook door zijn ervaring, zijn niveau van vorming op managementniveau en zijn betrokkenheid bij de werking van de instelling door zijn rol in de Medische Raad van het UKZKF.

Zijn klinische, wetenschappelijke en academische ervaring zullen hem toelaten de institutionele belangen van het UKZKF te begrijpen en de transversaliteit tussen de klinieken, de medische diensten en de andere departementen van de algemene directie te verzekeren. Hij zal nauw samenwerken met de Medisch Directeur-generaal en met de Algemeen Directeur, in interactie met de Medische Raad, om te zorgen voor de ontwikkeling van de expertisecentra van ons ziekenhuis.

Betreffende Prof. Deconinck
Prof. Deconinck bezit meer dan 25 jaar ervaring op medisch, wetenschappelijk, academisch en managementvlak in het ziekenhuismilieu. Specialist in de pediatrische neurologie, werd hij kliniekhoofd van de pediatrische neurologie van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola in 2015 en sinds 2014 is hij verantwoordelijk voor het referentiecentrum voor neuromusculaire aandoeningen van de ULB. In 2008 was hij medeoprichter van het referentiecentrum voor de stoornissen van het autistisch spectrum van het UKZKF. Na een 3e cyclus in management, heeft hij zijn managementervaring en zijn kennis van de institutionele werking verrijkt als Voorzitter en nadien als  Vicevoorzitter van de Medische Raad. Op wetenschappelijk vlak is hij houder van een doctoraat in de biomedische wetenschappen en is een medewerker aan de onderzoekseenheid neurofysiologie en biomechanica van de beweging van de ULB. Aan het UZ Gent coördineert hij eveneens de klinische studies van het neuromusculair referentiecentrum. Hij trad op als expert binnen de Hoge Gezondheidsraad. Naast deze klinische en onderzoekfuncties, onderwijst hij de neurologie aan de  Faculteit Bewegingswetenschappen en geeft hij klinische seminaries aan de Faculteit Geneeskunde van de ULB.

Door zijn talrijke samenwerkingen gedurende zijn carrière heeft Prof. Deconinck bijgedragen tot de ontwikkeling van een expertise in de diagnostiek, de multidisciplinaire opvolging van de kinderen met neuromusculaire aandoeningen en hun familie, alsook tot de organisatie van innoverende behandelingen. Op wetenschappelijk vlak heeft hij eveneens bijgedragen tot de verbetering van de fysio pathologische en therapeutische kennis, en meer in het bijzonder de musculaire dystrofie van Duchenne, de congenitale musculaire dystrofies en de spinale amyotrofie. Hij legt de laatste hand aan een boek betreffende het “management” van de neuromusculaire ziekten van het kind. Hij interesseert zich op klinisch en wetenschappelijk vlak voor de stoornissen van het autistisch spectrum van het kind en hij onderzoekt de verbanden tussen de neurologie en de genetica teneinde de diagnostische dooltocht van de patiënten met zeldzame ziektes te verkorten en hen zo vroegtijdig mogelijk een aangepaste behandeling aan te bieden.

---- einde van het persbericht----

Contacteer ons
Maud Rouillé HOPITAL UNIVERSITAIRE DES ENFANTS REINE FABIOLA
Maud Rouillé HOPITAL UNIVERSITAIRE DES ENFANTS REINE FABIOLA
Over Universitair Kinderziekenhuis Koninging Fabiola

Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) is het enige Belgische ziekenhuis voor kinderen en jongeren. Het heeft als opdracht:

  • Het verzorgen en ondersteunen van kinderen, jongeren en hun families door middel van uitgebreide, multidisciplinaire, humanistische en uitstekende zorgen.
  • De organisatie van onderwijs en onderzoek op hoog niveau door middel van een voortdurend proces van innovatie en kennisontwikkeling.
  • Het actief bijdragen aan de gezondheidseducatie.

Door al het mogelijke te doen voor het welzijn van het kind draagt ons ziekenhuis bij aan de eigen ontwikkeling van het kind en zijn ontplooiing in de samenleving

Het UKZKF in cijfers : 183 bedden, ongeveer 200.000 ambulante patiënten, waarvan 40.000 spoedgevallen en meer dan 47.000 hospitalisatiedagen per jaar. Vandaag werken er meer dan 1000 personen, waaronder meer dan 235 artsen en 540 personeelsleden in de verpleegkundige- en/of paramedische sector.

www.huderf.be

Het UKZKF op sociale media

Universitair Kinderziekenhuis Koninging Fabiola
J.J. Crocqlaan 15
1020 Brussel