Persbericht - Obesitas: opening van de Kinderkliniek in Balans in het UKZKF

Brussel, 6 november – Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) heeft recent de Kinderkliniek in Balans opgericht. Dit project zal via dagopvang met een multidisciplinaire en gerichte aanpak obesitas bij kinderen proberen voorkomen. In België, bij de groep kinderen van minder dan 10 jaar heeft 25% overgewicht en is 10% obees. Bij de groep kinderen tussen 15 en 19 jaar kampt 13% met overgewicht en is 6% obees. Een alarmerende situatie want als er niets aan obesitas bij jongeren wordt gedaan kan dit significante pathologieën met zich meebrengen.

Kinderen die kampen met overgewicht en obesitas blijven in 80% van de gevallen obees in hun volwassen leven. Ze lopen meer risico om gerelateerde aandoeningen zoals diabetes,  cardiovasculaire of musculoskeletale aandoeningen, bepaalde types kanker of psychologische problemen  op vroege leeftijd te ontwikkelen. Een vroegtijdige multidisciplinaire van obesitas kan deze grotendeels te voorkomen risico’s sterk verminderen.

De Kinderkliniek in Balans biedt naast voedingsadvies ook psychologische en sportieve begeleiding aan en dat zowel in groep als individueel, in functie van de noden en de mate van overgewicht van het kind. Obesitas wordt net zoals andere ziektes medisch opgevolgd en alle parameters worden vanaf de eerste opname nauwkeurig bijgehouden.”, vertelt Melissa Moretti, voedingsdeskundige en coordinatrice van het multidisciplinair team van het UKZKF dat eveneens is samengesteld uit een kinderarts gespecialiseerd in gastro-enterolgie, meerdere chirurgen en een psycholoog. Voor de sportieve coaching van adolescenten door een kinesitherapeute werkt de Kinderkliniek in Balans samen met ‘Clinique du Poids Idéal’ van de CHU Saint Pierre.

Snel gewichtsverlies is niet de doelstelling. Er wordt gemikt op de heropvoeding van het hele gezin om op lange termijn signifcante resultaten te behalen. Zo zal voor adolescenten met morbide obesitas enkele een bariatrische ingreep worden voorgesteld na een intensief onderzoekstraject.

Obesitas is voor de Wereldgezondheidsorganisatie één van de belangrijkste uitdagingen van de 21ste eeuw voor de volksgezondheid en kan vandaag beschreven worden als een pandemie.

(Bron: studie HBSC – Ecole de Santé publique de l’ULB - 2017). 

Op 23 november staat een seminarie omtrent het thema op de agenda. Meer informatie binnenkort beschikbaar op de facebookpagina van de Kinderkliniek in Balans

 

Over het Universitaire Ziekenhuisnetwerk Koningin Fabiola
Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) is het enige Belgische ziekenhuis dat uitsluitend gewijd is aan kinderen en adolescenten. De missies van het ziekenhuis zijn:

  • Het kind, de adolescent en zijn familie verzorgen en begeleiden via een globale, multidisciplinaire, humanistische aanpak op topniveau.
  • Opleiding en onderzoek op topniveau garanderen dankzij continue inspanningen op het vlak van innovatie en kennisontwikkeling.
  • Actief bijdragen aan gezondheidseducatie.

Doordat ons ziekenhuis alles in het werk stelt voor het welzijn van het kind, helpt het het kind bij te dragen aan zijn eigen ontwikkeling en zich te ontplooien in de maatschappij. Het UKZKF is lid van het netwerk van Brusselse openbare ziekenhuizen IRIS, van het CHU van Brussel en van het Universitaire Ziekenhuisnetwerk van Brussel.

www.huderf.be

Perscontact
Maud Rouillé
Communicatie verantwoordelijk
Maud.rouille@huderf.be
0490/493.111

Contacteer ons
Maud Rouillé HOPITAL UNIVERSITAIRE DES ENFANTS REINE FABIOLA
Maud Rouillé HOPITAL UNIVERSITAIRE DES ENFANTS REINE FABIOLA
Over Universitair Kinderziekenhuis Koninging Fabiola

Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) is het enige Belgische ziekenhuis voor kinderen en jongeren. Het heeft als opdracht:

  • Het verzorgen en ondersteunen van kinderen, jongeren en hun families door middel van uitgebreide, multidisciplinaire, humanistische en uitstekende zorgen.
  • De organisatie van onderwijs en onderzoek op hoog niveau door middel van een voortdurend proces van innovatie en kennisontwikkeling.
  • Het actief bijdragen aan de gezondheidseducatie.

Door al het mogelijke te doen voor het welzijn van het kind draagt ons ziekenhuis bij aan de eigen ontwikkeling van het kind en zijn ontplooiing in de samenleving

Het UKZKF in cijfers : 183 bedden, ongeveer 200.000 ambulante patiënten, waarvan 40.000 spoedgevallen en meer dan 47.000 hospitalisatiedagen per jaar. Vandaag werken er meer dan 1000 personen, waaronder meer dan 235 artsen en 540 personeelsleden in de verpleegkundige- en/of paramedische sector.

www.huderf.be

Het UKZKF op sociale media

Universitair Kinderziekenhuis Koninging Fabiola
J.J. Crocqlaan 15
1020 Brussel