Persbericht: Langdurige video-eeg-registraties om de diagnose van epilepsie in het UKZKF te verfijnen

Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola koopt een ultraperformant video-elektro-encefalogramsysteem aan om epilepsie bij kinderen beter te behandelen en een nauwkeurigere prognose aan de ouders te kunnen geven. 

Epilepsie is een wijdverspreide neurologische ziekte. Ze treft ongeveer 1 % van de wereldbevolking (alle leeftijden) en manifesteert zich in de helft van de gevallen voor de leeftijd van 10 jaar. “Het type aanval bij een kind nauwkeurig kunnen bepalen, is cruciaal om de diagnose te verfijnen, een adequate behandeling te kiezen en de ouders een nauwkeurige prognose te geven. Een hoog percentage van de gevallen van epilepsie bij kinderen verdwijnt vanzelf naarmate de hersenen zich verder ontwikkelen en vereist vaak geen behandeling omdat de aanvallen heel zeldzaam zijn. Dankzij de identificatie van deze gevallen van ‘goedaardige’ epilepsie kunnen we de ouders dus voortaan geruststellen. Omgekeerd, als het gaat om refractaire epilepsie – epilepsie die zal aanhouden – zullen we dankzij identificatie van het type aanval de beste anti-epilepsiebehandeling kunnen kiezen en de levenskwaliteit van het kind aanzienlijk kunnen verbeteren”, legt Dr. Aeby, neuropediater in het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola, uit.

Het monitoringsysteem bestaat uit een elektro-encefalogram (eeg) verbonden met 21 elektroden, die op specifieke plaatsen op de schedel van het kind worden geplaatst. Tegelijk registreren zelfklevende sensoren op de schouders de samentrekkingen van de armen van het kind, die een teken van een aanval zijn. De patiënt wordt bovendien dag en nacht gefilmd met een infraroodcamera. Deze drie parameters worden tot op de milliseconde gesynchroniseerd. “Dankzij de video-eeg-opnames gedurende minstens 24 uur kunnen we niet enkel epilepsieaanvallen maar ook de epileptische ontladingen tussen de epilepsieaanvallen registreren. Ze zijn doorgaans talrijker en beter zichtbaar tijdens de slaap. Bij bepaalde patiënten kunnen frequente ontladingen tijdens de slaap een negatieve impact op de cognitie hebben en leerstoornissen veroorzaken. In dit geval kan worden overwogen om ook deze ontladingen te onderdrukken.

Dit onderzoek vindt plaats op de slaapeenheid, waar sinds de oprichting van het UKZKF 30 jaar geleden slaapstoornissen worden bestudeerd. Deze nieuwe Slaap-Epilepsie-afdeling wordt gerund door een multidisciplinair team (verpleegkundigen, artsen, neuropsychologen, ergotherapeuten). Er is plaats voor vijf patiënten (twee bedden voor epilepsie en drie voor slaaponderzoek) binnen het Belgische referentieziekenhuis voor de behandeling van complexe pediatrische aandoeningen.

---- einde persbericht ----

Op 13 februari 2018 is het Wereld Epilepsiedag. 

Docteur Aeby is beschikbaar tot 9 februari voor interviews. Gelieve deze aan te vragen bij Amélie Putmans, amelie@racin.eu of 0477 200 970.
 

Over het Universitaire Ziekenhuis Koningin Fabiola

Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) is het enige Belgische ziekenhuis dat uitsluitend gewijd is aan kinderen en adolescenten. De missies van het ziekenhuis zijn:

  • Het kind, de adolescent en zijn familie verzorgen en begeleiden via een globale, multidisciplinaire, humanistische aanpak op topniveau.
  • Opleiding en onderzoek op topniveau garanderen dankzij continue inspanningen op het vlak van innovatie en kennisontwikkeling.
  • Actief bijdragen aan gezondheidseducatie.

Doordat ons ziekenhuis alles in het werk stelt voor het welzijn van het kind, helpt het het kind bij te dragen aan zijn eigen ontwikkeling en zich te ontplooien in de maatschappij. Het UKZKF is lid van het netwerk van Brusselse openbare ziekenhuizen IRIS, van het UVC Brussel en van het Universitaire Ziekenhuisnetwerk van Brussel.

www.huderf.be

Perscontact
Maud Rouillé
Communicatie verantwoordelijk
Maud.rouille@huderf.be
0490/493.111

Contacteer ons
Maud Rouillé HOPITAL UNIVERSITAIRE DES ENFANTS REINE FABIOLA
Maud Rouillé HOPITAL UNIVERSITAIRE DES ENFANTS REINE FABIOLA
Over Universitair Kinderziekenhuis Koninging Fabiola

Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) is het enige ziekenhuis in België dat zich uitsluitend toelegt op kinderen en adolescenten. Het UKZKF heeft daarbij de volgende opdrachten voor ogen:  

- Kinderen, adolescenten en hun naaste omgeving verzorgen en begeleiden middels een gespecialiseerde, multidisciplinaire en globale aanpak, waarbij het menselijke aspect en uitmuntendheid centraal staan.

- Instaan voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek door een continu vernieuwende aanpak en een steeds verbeterde (vak)kennis.

- Actief bijdragen tot de ontwikkeling op het vlak van gezondheid.

In ons ziekenhuis is het welzijn van het kind prioritair, waardoor het kind een sterkere rol toebedeeld krijgt in zijn eigen ontwikkeling en het zich ook beter zal kunnen ontplooien in de maatschappij.

Het UKZKF in enkele cijfers: 183 bedden, bijna 200.000 ambulante patiënten, waaronder 40.000 spoedgevallen en meer dan 47.000 dagen ziekenhuisopname op jaarbasis. Momenteel werkt er zo’n 950 man, onder wie nagenoeg 235 artsen en 540 zorgverstrekkers en/of paramedici.

www.huderf.be

Universitair Kinderziekenhuis Koninging Fabiola
J.J. Crocqlaan 15
1020 Brussel