Persbericht - Het UZC Brussel, niet zonder aanzien als ziekenhuisinstelling in de Brusselse economie:

een economische impact van 1 miljard € en ongeveer 7.800 jobs gegenereerd in Brussel in 2016.

Het  Universitair Ziekenhuiscentrum Brussel  (UZC Brussel) en de Kamer van  Koophandel en Verbond van Ondernemingen te Brussel (BECI) hebben hun krachten gebundeld en samen de  economische en maatschappelijke impact bestudeerd van de ziekenhuizen van Brussel-Stad die deel uitmaken van het UZC Brussel (het UVC Brugmann, het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola,  het UMC Sint-Pieter en het Jules Bordet Instituut) in de drie gewesten van het land, waarbij  ze zich specifiek hebben gericht op de impact voor het Brussels Gewest.  Het eerste deel van het onderzoek gaat over het UZC Brussel in  zijn globaliteit en  gaat  nadien dieper in op de gegevens van de 4 openbare en universitaire ziekenhuizen die er deel van uitmaken.

« Het onderzoek naar de economische en maatschappelijke impact van het UZC Brussel », een primeur in zijn soort in de Belgische ziekenhuissector, behandelt de rechtstreekse economische impact van de activiteit van het UZC Brussel en van de tientallen ondernemingen of vzw’s die zich op zijn sites bevinden. Het onderzoek evalueert ook hun impact na verloop van tijd, in de Brusselse economie, met name bij de leveranciers. Het laatste deel van het onderzoek gaat in op de maatschappelijke impact van het UZC Brussel : het volume en profiel van de gegenereerde jobs, de aantrekkingskracht van het UZC Brussel voor patiënten afkomstig uit de verschillende gewesten van het land en een raming van de opdrachten van algemeen economisch belang die de ziekenhuizen voor hun rekening nemen in hun hoedanigheid van openbare instelling, naast hun klassieke opdrachten van zorgverlening, onderzoek en onderwijs.

Dit onderzoek onderstreept de solide lokale verankering van het UZC Brussel (55% van zijn loontrekkend personeel en 77% van zijn patiënten wonen in het Brussels Gewest) en kan het denken voeden over de Brusselse economie van morgen.

Uit een eerste extrapolatie van gegevens van het UZC Brussel voor het geheel van de Brusselse ziekenhuizen blijkt dat de economische impact van de sector rond de 5 miljard € ligt en meer dan 37.000 jobs zou creëren voor Brussel. Met andere woorden, deze niet-delokaliseerbare sector -in volle verandering- staat voor belangrijke uitdagingen wat de ontwikkeling van het Gewest betreft.

In het kielzog van de ziekenhuissector tekenen zich dus talrijke mogelijkheden van economische ontwikkeling, onderzoek, innovatie en productie af die jobs creëren voor het Brussels Gewest. Wij denken o.a. aan de creatie van logistieke platforms, digitalisering, technologische ontwikkeling of klinisch onderzoek. Naast deze groeiperspectieven moet de sector nog andere belangrijke uitdagingen  aangaan,  zoals  administratieve vereenvoudiging doorvoeren of knelpuntberoepen, onder andere verpleegkunde, aantrekkelijk maken en aan zich binden.

LINK NAAR HET ONDERZOEK:  http://www.impact-chubxl.be/

CONTACT
Isabelle POPLEMONT
02/477 39 26 of 0491/625 601
info@impact-chubxl.be

HET UZC BRUSSEL
Het Universitair Ziekenhuiscentrum Brussel (UZC) is opgericht in 2015. Het coördineert het zorgaanbod en verdeelt een reeks ondersteuningsdiensten voor de 4 openbare universitaire ziekenhuizen van Brussel-Stad die verbonden zijn in het IRIS-netwerk : het UVC Brugmann, het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola, het UMC Sint-Pieter en het Jules Bordet Instituut.

Met 1.781 erkende bedden verspreid over 7 sites, vertegenwoordigt het UZC Brussel 21% van de bedden van de 22 ziekenhuisinstellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het UZC Brussel is de belangrijkste ziekenhuiswerkgever in Brussel en staat in de top 10 van het Gewest, over alle sectoren heen : het stelt meer dan 8.000 personen tewerk, waarvan 5.550 loontrekkende (contractueel of statutair) Voltijds Equivalenten (VTE’s) en ongeveer 1.200 zelfstandigen.

Over Universitair Kinderziekenhuis Koninging Fabiola

Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) is het enige Belgische ziekenhuis voor kinderen en jongeren. Het heeft als opdracht:

  • Het verzorgen en ondersteunen van kinderen, jongeren en hun families door middel van uitgebreide, multidisciplinaire, humanistische en uitstekende zorgen.
  • De organisatie van onderwijs en onderzoek op hoog niveau door middel van een voortdurend proces van innovatie en kennisontwikkeling.
  • Het actief bijdragen aan de gezondheidseducatie.

Door al het mogelijke te doen voor het welzijn van het kind draagt ons ziekenhuis bij aan de eigen ontwikkeling van het kind en zijn ontplooiing in de samenleving

Het UKZKF in cijfers : 183 bedden, ongeveer 200.000 ambulante patiënten, waarvan 40.000 spoedgevallen en meer dan 47.000 hospitalisatiedagen per jaar. Vandaag werken er meer dan 1000 personen, waaronder meer dan 235 artsen en 540 personeelsleden in de verpleegkundige- en/of paramedische sector.

www.huderf.be

Het UKZKF op sociale media

Universitair Kinderziekenhuis Koninging Fabiola
J.J. Crocqlaan 15
1020 Brussel