Persbericht: Het gebruik van een virtual reality bril vermindert de pijn bij kinderen tijdens een medische behandeling

Brussel – Een recent onderzoek naar het gebruik van een virtual reality bril heeft een vermindering van pijn aangetoond tijdens een bloedafname bij kinderen. Ook de aandacht van de ouders wordt afgeleid omdat zij de indruk krijgen dat zij ook mee worden betrokken en niet enkel toeschouwer zijn. Bovendien vereist dit niet-medisch afleidingsinstrument geen uitgebreide opleiding van het medisch personeel.

Deze studie*, uitgevoerd bij zestig kinderen, verdeeld in een testgroep (31 kinderen) en een controlegroep (29 kinderen) heeft de impact gemeten van een afleidingsinstrument zoals de virtual reality bril op de pijn die het kind ervaart.

Op een pijnmeetschaal kon het kind aanduiden hoeveel pijn hij/zij tijdens de behandeling voelde op een schaal van 0 tot 10. Dankzij het gebruik van de virtual reality bril werd de inschatting van pijn bij de kinderen van 2,8 naar 1,22 teruggebracht. “Voor ons is dit een significante daling, wetende dat de drempel van pijn bij medische behandelingen 3 op 10 is. We constateerden ook dat minder kinderen hun arm terugtrokken vlak voordat ze geprikt werden”, zegt Dr. Mahler, pediatrisch Gastro-enteroloog en lid van de pijn resource-eenheid van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola, die de leiding had over deze studie.

Een tweede positief punt is de tevredenheid van de zorgverleners en de ouders bij het gebruik van de virtual reality bril. Voor hen leek het alsof zij zelf ook deel uitmaakten van het hele gebeuren. “De ouders concentreren zich op de bril en niet op de bloedafname die hen ook afschrikt. Hierdoor vermindert het spiegeleffect op het kind waardoor angst en pijn afnemen”, verduidelijkt Dr. Christine Fonteyne, Hoofd van de kliniek acute en chronische pijn, pediatrische palliatieve zorgen van het Kinderziekenhuis Koningin Fabiola.

Het gebruik van een niet-medisch afleidingsinstrument, zoals in dit geval de VR-bril, vraagt geen uitgebreide opleiding van de persoon die hem gebruikt. Enkel eenvoudige kennis van het programma volstaat. De nieuwe vraag die zich nu stelt bij het team van de pijn resource-eenheid is het belang van aangepaste afleidingsprogramma’s aan de soort van behandeling en de aanvullende rol van hypnotiserend taalgebruik. “Tijdens de studie heeft 10% van de kinderen hun bril afgezet om te zien wat er gebeurt.  Dit kan eventueel verholpen worden door het gebruik van een augmented-reality programma waarbij de kinderen kunnen zien wat er gaande is”, besluit Dr. Mahler, bekwaam in medische hypnose en mindfulness.

Een theatervoorstelling om fondsen in te zamelen

Om het werk van de pijn resource-eenheid te steunen bij de aankoop van nieuwe virtual reality brillen, organiseert de VZW Kids’ Care** een theatervoorstelling op 13 mei om 20u in het Théâtre Royal des Galeries (Brussel). Kom kijken naar « Coup de Soleil » van Marcel Mithois, enscenering door Nathalie Uffner (in het Frans). http://www.kidscarehuderf.be/

--- Einde van het persbericht ---

Als u Dokter Tania Mahler of Dokter Christine Fonteyne wenst te interviewen, gelieve contact op te nemen met Amélie Putmans – via email amelie@racin.eu of per telefoon 0477 200 970.

Meer informatie over het werk van de pijn resource-afdeling is beschikbaar in het bijgevoegde persdossier.

Bronnen

BlogPijn bij kinderen tijdens de zorg voorkomen: een elementair recht van de patiënt
BlogVaccinatie en pijn: ons advies voor zorgverleners en artsen”
Blog Virtual reality ter ondersteuning van pijnpreventie programma’s

* uitgevoerd door Dr. Mélanie De Beir, voor haar eindwerk in 2018

**De VZW Kids’ Care heeft als missie om bij te dragen aan de kwaliteit van de behandeling van het zieke kind in het UKZKF. Kids Care zorgt onder andere voor trolleys met spelletjes, muziekinstrumenten etc. die zorgen voor de nodige afleiding , aquariums in de wachtzalen, de inrichting van de lokalen van de therapeutische kleuterschool…
http://www.kidscarehuderf.be

 

Contacteer ons
Maud Rouillé HOPITAL UNIVERSITAIRE DES ENFANTS REINE FABIOLA
Maud Rouillé HOPITAL UNIVERSITAIRE DES ENFANTS REINE FABIOLA
Over Universitair Kinderziekenhuis Koninging Fabiola

Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) is het enige Belgische ziekenhuis voor kinderen en jongeren. Het heeft als opdracht:

  • Het verzorgen en ondersteunen van kinderen, jongeren en hun families door middel van uitgebreide, multidisciplinaire, humanistische en uitstekende zorgen.
  • De organisatie van onderwijs en onderzoek op hoog niveau door middel van een voortdurend proces van innovatie en kennisontwikkeling.
  • Het actief bijdragen aan de gezondheidseducatie.

Door al het mogelijke te doen voor het welzijn van het kind draagt ons ziekenhuis bij aan de eigen ontwikkeling van het kind en zijn ontplooiing in de samenleving

Het UKZKF in cijfers : 183 bedden, ongeveer 200.000 ambulante patiënten, waarvan 40.000 spoedgevallen en meer dan 47.000 hospitalisatiedagen per jaar. Vandaag werken er meer dan 1000 personen, waaronder meer dan 235 artsen en 540 personeelsleden in de verpleegkundige- en/of paramedische sector.

www.huderf.be

Het UKZKF op sociale media

Universitair Kinderziekenhuis Koninging Fabiola
J.J. Crocqlaan 15
1020 Brussel