Persbericht: Francis de Drée bevestigd als Algemeen Directeur van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF)

De Raad van Bestuur heeft beslist om Francis de Drée te benoemen tot Algemeen Directeur van het UKZKF, nu zijn proeftermijn als Algemeen Directeur ad interim verlopen is. Francis de Drée behoudt eveneens zijn functie als Algemeen Directeur binnen het UVC Brugmann, waarbij de Raden van Bestuur de noodzaak wensen te benadrukken van een gecoördineerde strategische visie op de Horta-campus. Er is meteen ook een vacature voor de post van Adjunct Algemeen Directeur om Francis de Drée binnen het UKZKF te assisteren.

Met deze toenadering wordt de autonomie van het UKZKF inzake besluitvorming geenszins niet in vraag gesteld. Het blijft immers de bedoeling om ons unieke in België en spannende pediatrisch project verder uit te bouwen, waarbij wij uiteraard oog moeten blijven hebben voor de nodige besparingen, daar waar zulks mogelijk is…

Francis de Drée is van opleiding management ingenieur en heeft een stevige ervaring in de ziekenhuissector. Zo heeft hij – binnen de Boston Consulting Group – heel wat universitaire ziekenhuizen begeleid bij hun vernieuwingsprojecten en dit zowel in België als in de rest van Europa. Francis de Drée is in juli 2014 in het UVC Brugmann aan de slag gegaan; hij was toen 31.

In het UKZKF zal hij in eerste instantie verder werk maken van de vijf prioritaire missies: een sereen en positief werkkader uitbouwen; het vestigingsplan helemaal afronden, inclusief het formaliseren van het operationeel bestuur van de Instelling; bijkomende maatregelen nemen om tot een evenwichtige begroting te komen; doorgaan met het accreditatieproces en, tot slot, de laatste voorbereidselen treffen om het Pr Vis gebouw in gebruik te kunnen nemen, wat voorzien is in de loop van 2019.

“Mijn rol in het UKZKF zal er bovendien in bestaan om de nodige impulsen te geven, om een denktank op lange termijn uit te werken, om – waar nodig – nieuwe richtingen in te slaan, maar ook om toe te zien op het welzijn van de mensen met wie ik hier werk en dan heb ik het zowel over de diverse directies als over de medische & care teams.”

Voor de vacature van Adjunct Algemeen Directeur worden de kandidaturen nog tot 31 oktober 2018 ingewacht. Het hele proces rond de selectie van de nieuwe adjunct directeur dient tegen het eind van het jaar 2018 te zijn afgerond.  

---- einde van het persbericht----

Over het UKZKF

Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) is het enige Belgische ziekenhuis dat uitsluitend gewijd is aan kinderen en adolescenten. De missies van het ziekenhuis zijn: 

  •          Het kind, de adolescent en zijn familie verzorgen en begeleiden via een globale, multidisciplinaire, humanistische aanpak op topniveau.
  •          Opleiding en onderzoek op topniveau garanderen dankzij continue inspanningen op het vlak van innovatie en kennisontwikkeling.
  •          Actief bijdragen aan gezondheidseducatie.

Doordat ons ziekenhuis alles in het werk stelt voor het welzijn van het kind, helpt het het kind bij te dragen aan zijn eigen ontwikkeling en zich te ontplooien in de maatschappij. Het UKZKF is lid van het netwerk van Brusselse openbare ziekenhuizen IRIS, van het CHU van Brussel en van het Universitaire Ziekenhuisnetwerk van Brussel.

www.huderf.be

Contactpersonen voor de pers
Maud Rouillé
Communicatieverantwoordelijke Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola
0032 (0) 2 477 36 12
maud.rouille@huderf.be

Amélie Putmans
Racin Communications
amelie@racin.eu
0477/20.09.70

Contacteer ons
Maud Rouillé HOPITAL UNIVERSITAIRE DES ENFANTS REINE FABIOLA
Maud Rouillé HOPITAL UNIVERSITAIRE DES ENFANTS REINE FABIOLA
Over Universitair Kinderziekenhuis Koninging Fabiola

Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) is het enige Belgische ziekenhuis voor kinderen en jongeren. Het heeft als opdracht:

  • Het verzorgen en ondersteunen van kinderen, jongeren en hun families door middel van uitgebreide, multidisciplinaire, humanistische en uitstekende zorgen.
  • De organisatie van onderwijs en onderzoek op hoog niveau door middel van een voortdurend proces van innovatie en kennisontwikkeling.
  • Het actief bijdragen aan de gezondheidseducatie.

Door al het mogelijke te doen voor het welzijn van het kind draagt ons ziekenhuis bij aan de eigen ontwikkeling van het kind en zijn ontplooiing in de samenleving

Het UKZKF in cijfers : 183 bedden, ongeveer 200.000 ambulante patiënten, waarvan 40.000 spoedgevallen en meer dan 47.000 hospitalisatiedagen per jaar. Vandaag werken er meer dan 1000 personen, waaronder meer dan 235 artsen en 540 personeelsleden in de verpleegkundige- en/of paramedische sector.

www.huderf.be

Het UKZKF op sociale media

Universitair Kinderziekenhuis Koninging Fabiola
J.J. Crocqlaan 15
1020 Brussel