Persbericht: De Europese vaccinatieweek: het standpunt van de kinderartsen van het UKZKF

Persbericht: De Europese vaccinatieweek: het standpunt van de kinderartsen van het UKZKF

In de afgelopen twee jaar steeg het aantal gevallen van mazelen in België met 10 procent: voldoende om te spreken van een echte epidemie.

Naar aanleiding van de Europese vaccinatieweek (van 24 tot 30 april) organiseert het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola een bewustmakingscampagne rond vaccinatie bij kinderen. Nu de ziekten die door vaccinatie te voorkomen zijn, terug opduiken en ouders zich steeds ongeruster maken over vaccinaties, maken de kinderartsen en onderzoekers van het UKZKF een stand van zaken op. Ze trachten tegemoet te komen aan de nood aan informatie van ouders en willen daarbij benadrukken waarom het vandaag van levensbelang is om kinderen te blijven vaccineren. 

De terugkeer van twee ernstige ziekten
De Wereldgezondheidsorganisatie WGO is van mening dat vaccinatie elk jaar drie miljoen levens kan redden. Alleen toegang tot drinkbaar water is een medische interventie die meer voordelen biedt dan vaccinatie. Vaccinatie is niet alleen erg efficiënt om de sterfte- en ziektecijfers als gevolg van infectieziekten terug te dringen, maar kan er in sommige gevallen ook voor zorgen dat die ziekten volledig worden uitgeroeid. De kinderartsen van het UKZKF stellen het vast bij raadplegingen, in de ziekenhuiskamers en in de recente medische literatuur: bepaalde ernstige ziekten waarvan we dachten dat die dankzij vaccinatie bijna waren uitgeroeid, keren terug. De epidemie van mazelen die momenteel woedt in heel Europa, heeft immers al geleid tot sterfgevallen bij jonge kinderen. In België werden al meer dan 70 gevallen vastgesteld in 2017, tegenover 7 tot 8 gevallen in dezelfde periode in 2015-2016. Elk jaar sterven 1 à 5 kinderen in België aan kinkhoest. Dit zijn twee ernstige ziekten: een opstoot hiervan bewijst dat het van levensbelang is dat kinderen worden gevaccineerd.

Niet vaccineren: een beslissing met ernstige gevolgen
We stelden het vast op het terrein: ouders worden beïnvloed door een stroom aan verkeerde informatie over vaccinatie en beginnen te twijfelen. Daardoor beslissen ze om hun kinderen niet meer te vaccineren, de vaccinatie uit te stellen of hun vaccinatieschema te wijzigen. Volgens professor Pierre Smeesters, diensthoofd pediatrie bij het UKZKF en bekend voor zijn onderzoek naar infectieziekten bij kinderen, is het duidelijk: “Kinderen en volwassenen totaal niet meer vaccineren is uiterst gevaarlijk, zelfs dodelijk. In de laatste jaren is het vaccinatiepercentage gedaald: minder mensen zijn dus beschermd en daardoor kunnen de virussen en bacteriën zich sneller verspreiden. Om epidemieën te voorkomen, moeten we absoluut een heel hoog vaccinatiepercentage van 95 % bereiken en behouden. Momenteel halen we dat cijfer voor mazelen niet in Wallonië en Brussel. We zitten aan 95 % voor de eerste dosis, maar we vallen terug naar 75 % voor de tweede vaccinatiedosis.”

Vooroordelen bestrijden
Het team van het UKZKF neemt een duidelijke positie in tegen de stroom van verkeerde informatie, meer bepaald in verband met de veiligheid van de vaccins: “Vaccinatie is niet perfect, maar de vaccins zijn heel veilig”. Ze worden ernstig, voortdurend en transparant gecontroleerd. “Bij bepaalde personen kunnen lokale reacties voorkomen (zoals een pijnlijke arm), lichte koorts, of minder frequent een allergische reactie van voorbijgaande aard. Daarom moet vaccinatie altijd goed opgevolgd worden. Ernstige post-vaccinale reacties zijn zeldzaam en het risico op de gevolgen van ziektes zoals polio (verlamming) of mazelen ( hersenontsteking of blindheid) is veel groter bij niet-vaccinatie.  ”, zo legt professor Smeesters uit.

In een reeks van blogs beantwoorden professor Smeesters en zijn team op een genuanceerde en transparante wijze een hele reeks vragen over thema's zoals de kwaliteit van vaccins, het afwezigheid van verband met autisme of wiegendood bij zuigelingen, de doeltreffendheid van combinatievaccins, de evolutie van de vaccinatiedekking in België en Europa, de omstandigheden voor het optreden van een epidemie... U kunt alles volgen op www.huderf30.be en op de sociale media van het UZKZF tijdens de hele week van de vaccinatie. De campagne wordt de rest van het jaar voortgezet.

Wat vinden de ouders van vaccinatie?
Tegelijk met de campagne wordt momenteel in het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola de laatste hand gelegd aan een kwalitatieve studie (in de vorm van focus groups) om de indrukken, de standpunten en de behoeften van de ouders met betrekking tot vaccinatie grondiger te onderzoeken. Uit de eerste gesprekken blijkt een tekort aan concrete en genuanceerde informatie. Ook willen de ouders aan het einde van de zwangerschap graag informatiemomenten bijwonen, waar ze terechtkunnen met hun vragen over vaccinatie. De resultaten van deze studie worden later bekendgemaakt.

Een individuele beslissing, maar een collectieve verantwoordelijkheid: de World primary immunodeficiency diseases week
Van 22 tot 29 april vindt de 'Wereldweek van de immuundeficiënties' (World PI Week) plaats. Patiënten met primaire immuundeficiënties (PID) zijn onder meer kwetsbaar voor infecties. Vaccinatie is echter een doeltreffende maatregel om kinderen met immuunstoornissen te beschermen. De afgelopen jaren werden vaccins ontwikkeld die de kinderen zo goed mogelijk helpen te beschermen tegen infecties, maar andere vaccins blijven ongeschikt voor deze groep patiënten. Het is wél mogelijk om ze beter te beschermen door hun familiale omgeving en ruimer bekeken de 'gemeenschap' te vaccineren (bescherming door groepsimmuniteit).

--- Einde van het persbericht ---

Voor journalisten:

De blogs zijn beschikbaar op http://www.huderf30.be/nl/ en in het bijgevoegde persdossier.

Professor Pierre Smeesters en zijn team staan tot uw beschikking om op uw vragen te antwoorden.

U kunt al uw aanvragen voor interviews richten aan Amélie Putmans via e-mail op het e-mailadres amelie@racin.eu of telefonisch op het nummer 0032 477 20 09 70.

Contactpersoon voor de pers
Maud Rouillé
Communicatieverantwoordelijke
Maud.rouille@huderf.be
0490/493.111

Contacteer ons
Maud Rouillé HOPITAL UNIVERSITAIRE DES ENFANTS REINE FABIOLA
Maud Rouillé HOPITAL UNIVERSITAIRE DES ENFANTS REINE FABIOLA
Over Universitair Kinderziekenhuis Koninging Fabiola

Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) is het enige Belgische ziekenhuis voor kinderen en jongeren. Het heeft als opdracht:

  • Het verzorgen en ondersteunen van kinderen, jongeren en hun families door middel van uitgebreide, multidisciplinaire, humanistische en uitstekende zorgen.
  • De organisatie van onderwijs en onderzoek op hoog niveau door middel van een voortdurend proces van innovatie en kennisontwikkeling.
  • Het actief bijdragen aan de gezondheidseducatie.

Door al het mogelijke te doen voor het welzijn van het kind draagt ons ziekenhuis bij aan de eigen ontwikkeling van het kind en zijn ontplooiing in de samenleving

Het UKZKF in cijfers : 183 bedden, ongeveer 200.000 ambulante patiënten, waarvan 40.000 spoedgevallen en meer dan 47.000 hospitalisatiedagen per jaar. Vandaag werken er meer dan 1000 personen, waaronder meer dan 235 artsen en 540 personeelsleden in de verpleegkundige- en/of paramedische sector.

www.huderf.be

Het UKZKF op sociale media

Universitair Kinderziekenhuis Koninging Fabiola
J.J. Crocqlaan 15
1020 Brussel