Het UKZKF op weg naar de accreditatie

Het UKZKF op weg naar de accreditatie

De culturele aanpak van de kwaliteit staat centraal in de strategie van het UKZKF

Brussel - Het Universitaire Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) heeft een accreditatieproces opgestart voor het geheel van zijn activiteiten. Het begrip accreditatie zit diep verankerd in een culturele aanpak van de kwaliteit en maakt integraal deel uit van de ontwikkelingsstrategie op lange termijn van het Universitaire Kinderziekenhuis, dat dit jaar 30 jaar viert.

Het UKZKF kiest resoluut voor de accreditatie als het gaat om zijn kwaliteitsbeleid. Aan de hand van de externe audit door Accréditation Canada International wordt nagegaan of het kwaliteitsbeleid van het ziekenhuis aan de strengste normen beantwoordt.

Het UKZKF zet zich volledig in voor deze politiek van continue verbetering; ten bewijze daarvan de referentiedocumenten op het vlak van zorgkwaliteit en patiëntveiligheid. Aan de hand van de ‘Gap Analysis’ zoals die in juni 2015 door Accréditation Canada International werd uitgevoerd, zijn er op elke dienst werkgroepen opgericht om de diverse actieplannen concreet vorm te geven.

“Wij staan nog maar aan het begin en de weg is nog lang, maar de accreditatie is volgens ons het ideale middel om de kwaliteit te kunnen halen die wij onze patiënten in heel het ziekenhuis wensen te garanderen” aldus Bruno De Meue, Algemeen Directeur van het UKZKF. “De accreditatie biedt het ziekenhuis niet alleen de gelegenheid om te kijken waar zijn sterke punten liggen en of er nog marge voor verbetering is, maar stelt het ook in staat om zijn cultuur van zorgkwaliteit op elk niveau te optimaliseren. Het is precies deze culturele aanpak van de zorgkwaliteit waar wij ons – op lange termijn – wensen op te focussen.”

De hele accreditatieprocedure maakt integraal deel uit van de globale ontwikkelingsstrategie van het ziekenhuis. Bedoeling is namelijk om kwalitatief hoogstaande zorg te blijven bieden, naast een academisch referentiekader en ook om onze positionering als universitair tertiair ziekenhuis – dat  honderd procent op de pediatrie is gericht – verder te kunnen verstevigen.

---

Meer over het Universitaire Kinderziekenhuis Koningin Fabiola
Het Universitaire Kinderziekenhuis Koningin Fabiola is lid van het netwerk van de Brusselse openbare ziekenhuizen IRIS, van het UVC Brussel en is ook de grootste activiteitensite voor pediatrie van de ULB/VUB. Het UKZKF werd ingehuldigd in 1986 en is het enige universitaire ziekenhuis in België dat uitsluitend is gewijd aan de kindergeneeskunde: alles staat er in het teken van hen en van hun ouders. Van de geboorte tot de puberteit krijgen de kinderen er de meest complete gezondheidszorg, met respect voor het charter voor de rechten van het gehospitaliseerde kind. Het UKZKF is een medisch/chirurgisch ziekenhuis dat 183 bedden telt en borg staat voor een kwalitatief hoogstaande zorgverstrekking, een state of the art geneeskunde die voor iedereen toegankelijk is. 
     
Perscontact
Maud Rouillé
Communicatieverantwoordelijke 
maud.rouille@huderf.be
0490 49 31 11

Contacteer ons
Maud Rouillé Responsable communication - Communicatie verantwoordelijke, HUDERF - UKZKF
Maud Rouillé Responsable communication - Communicatie verantwoordelijke, HUDERF - UKZKF
Over Universitair Kinderziekenhuis Koninging Fabiola

Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) is het enige ziekenhuis in België dat zich uitsluitend toelegt op kinderen en adolescenten. Het UKZKF heeft daarbij de volgende opdrachten voor ogen:  

- Kinderen, adolescenten en hun naaste omgeving verzorgen en begeleiden middels een gespecialiseerde, multidisciplinaire en globale aanpak, waarbij het menselijke aspect en uitmuntendheid centraal staan.

- Instaan voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek door een continu vernieuwende aanpak en een steeds verbeterde (vak)kennis.

- Actief bijdragen tot de ontwikkeling op het vlak van gezondheid.

In ons ziekenhuis is het welzijn van het kind prioritair, waardoor het kind een sterkere rol toebedeeld krijgt in zijn eigen ontwikkeling en het zich ook beter zal kunnen ontplooien in de maatschappij.

Het UKZKF in enkele cijfers: 183 bedden, bijna 200.000 ambulante patiënten, waaronder 40.000 spoedgevallen en meer dan 47.000 dagen ziekenhuisopname op jaarbasis. Momenteel werkt er zo’n 950 man, onder wie nagenoeg 235 artsen en 540 zorgverstrekkers en/of paramedici.

www.huderf.be

Universitair Kinderziekenhuis Koninging Fabiola
J.J. Crocqlaan 15
1020 Brussel