De Lestradet prijs toegekend aan Prof. Harry Dorchy (UKZKF)

De Lestradet prijs toegekend aan Prof. Harry Dorchy (UKZKF)

De internationale Lestradet prijs voor pediatrische diabetologie werd toegekend aan Prof. Harry Dorchy, Kliniekhoofd Diabetologie van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola

De Lestradet Prijs 2015 van de International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) werd toegekend aan Professor Harry Dorchy van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola. Deze prestigieuze prijs beloont  zijn bijzondere bijdrage tot de behandeling van diabetes, zowel op het vlak van de aanpak van de patiënt, als op onderwijsvlak.

Het werk van Professor Dorchy in de Kliniek voor Diabetologie van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) vertaalt zich in de resultaten die hij bij de diabeteskinderen heeft geboekt. De befaamde ‘Dorchy's recipes’ bevorderen een optimale aanpak en zijn uitgegroeid tot heuse referentiepunten in wetenschappelijke en medische kringen.

Tussen 1994 en 2009 heeft de ‘Hvidoere International Study Group on Childhood Diabetes’  wereldwijd 4 vergelijkende studies verricht naar de gluco/hemoglobine waarden (HbA1c) – een objectieve waardemeter voor de kwaliteit van de zorg in de diabetologie. Daarbij was de Kliniek voor Diabetologie van het UKZKF het enige centrum dat constant de laagste HbA1c waarden haalde (om en bij de 7,3%; dosering gecentraliseerd in Denemarken)[1], wat kinderen met diabetes beschermt tegen mogelijke invaliderende verwikkelingen op lange termijn (nierfalen, blindheid, hartproblemen, neurologische stoornissen, enz.). [2]

Professor Dorchy heeft de belangrijkste dienst voor pediatrische diabetologie in ons land uitgebouwd. De hoge kwaliteit van de verstrekte zorgen wordt erkend door internationale wetenschappelijke instanties. Momenteel volgen Prof. Dorchy en zijn multidisciplinair team 527 kinderen en adolescenten op jonger dan 18 jaar (van de 2800 geregistreerde gevallen van kinderdiabetes in België). Verder blijven ze 495 volwassen patiënten opvolgen in het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola. Voorts heeft hij meegewerkt aan 563 publicaties (klinisch onderzoek, opvoeding, medisch/sociale activiteiten, ‘reviews’ en andere ‘abstracts’…).

In zijn werken rond klinisch onderzoek komen allerlei thema’s aan bod:  opsporen van verwikkelingen in een subklinisch stadium, normale en flexibele voeding, lichaamsbeweging, glycemiecontrole en insulinetherapie, levenskwaliteit, alexithymie, genetica en immunologie, de zeldzame vormen van diabetes, enz.

« Vandaag zijn wij uiterst verheugd en trots dat wij Prof. Dorchy mogen feliciteren voor zijn inzet en volharding. Om steeds de beste resultaten te halen, maar ook om de discussie op gang te brengen en zijn kennis te delen op elk niveau. Hij geeft de pediatrische diabetologie een bijzondere erfenis, zowel in klinisch onderzoek als in therapeutische innovatie », stelt Prof. Georges Casimir, Medisch Directeur van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola.

Een jonge diabeticus heeft – met een degelijke verzorging – evenveel kansen op intellectueel en fysiek vlak als jonge niet diabetici en kan ook alle potentieel invaliderende verwikkelingen op lange termijn vermijden. Binnen de Kliniek voor Diabetologie van het UKZKF en dankzij de conventies met het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) rond diabetes bij kinderen en volwassenen, kunnen de patiënten kosteloos het vereiste materiaal voor de behandeling krijgen. Zowel thuis als op school kunnen de kinderen bijstand krijgen van gespecialiseerde diabetesverpleegkundigen, een psychologe, diëtisten en een maatschappelijk werkster.  

 

[1] Cameron et al. Lessons from the Hvidoere International Study Group on childhood diabetes: be dogmatic about outcome and flexible in approach. Pediatr Diabetes 2013; 14: 473-80

[2] Dorchy H. One center in Brussels has had consistently the lowest HbA1c values in the 4 studies (1994-2009) by the Hvidoere International Study Group on Childhood Diabetes: What are the "recipes"? World J Diabetes 2015; 6: 1-7

----

Over de Lestradet prijs

De Lestradet prijs 2015 werd uitgereikt tijdens de ISPAD conferentie die van
7 tot 10 oktober 2015 plaatsvond in het Australische Brisbane. Met de jaarlijkse ISPAD prijs Lestradet Prize for Education and Advocacy wordt een ISPAD lid geëerd dat zich onderscheidt door zijn uitzonderlijke bijdrage tot de implicatie in de zorg bij jonge diabetici, ongeacht het niveau en over de hele wereld, tot het onderwijs en tot de bewustmaking rond deze ziekte (vroegtijdige diagnose, mogelijkheid om de verwikkelingen af te remmen, enz.).

De ISPAD is een internationale vakorganisatie die zich toelegt op alle types diabetes bij kinderen. Zij onderscheidt zich door haar knowhow op klinisch en wetenschappelijk vlak en door haar doelstellingen: promoten van de klinische en fundamentele wetenschappen, onderzoek, vorming en onderwijs. Naast haar jaarlijks congres publiceert de ISPAD het ‘Pediatric Diabetes’,
een internationaal wetenschappelijk magazine met aanbevelingen voor de behandeling van kinderen met diabetes.

 

Contacteer ons
Maud Rouillé Responsable communication - Communicatie verantwoordelijke, HUDERF - UKZKF
Maud Rouillé Responsable communication - Communicatie verantwoordelijke, HUDERF - UKZKF
Over Universitair Kinderziekenhuis Koninging Fabiola

Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) is het enige ziekenhuis in België dat zich uitsluitend toelegt op kinderen en adolescenten. Het UKZKF heeft daarbij de volgende opdrachten voor ogen:  

- Kinderen, adolescenten en hun naaste omgeving verzorgen en begeleiden middels een gespecialiseerde, multidisciplinaire en globale aanpak, waarbij het menselijke aspect en uitmuntendheid centraal staan.

- Instaan voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek door een continu vernieuwende aanpak en een steeds verbeterde (vak)kennis.

- Actief bijdragen tot de ontwikkeling op het vlak van gezondheid.

In ons ziekenhuis is het welzijn van het kind prioritair, waardoor het kind een sterkere rol toebedeeld krijgt in zijn eigen ontwikkeling en het zich ook beter zal kunnen ontplooien in de maatschappij.

Het UKZKF in enkele cijfers: 183 bedden, bijna 200.000 ambulante patiënten, waaronder 40.000 spoedgevallen en meer dan 47.000 dagen ziekenhuisopname op jaarbasis. Momenteel werkt er zo’n 950 man, onder wie nagenoeg 235 artsen en 540 zorgverstrekkers en/of paramedici.

www.huderf.be

Universitair Kinderziekenhuis Koninging Fabiola
J.J. Crocqlaan 15
1020 Brussel